WOOCOMMERCE – Short Code lấy ra trang cửa hàng hoặc gọi sản phẩm

Trước tiên hãy tạo một trang mới, mình đặt tên cho nó là Trang chủ chẳng hạn để dễ nhận biết.

Ở phần nội dung, bạn có thể viết bất cứ cái gì vào, hoặc sử dụng các shortcode sau:

 [products orderby="date" order="desc"] 

– Hiển thị các sản phẩm mới nhất.

 [product_category category="slug-danh-muc-san-pham"] 

– Hiển thị sản phẩm mới dựa theo tên danh mục sản phẩm.

 [sale_products per_page="12"] 

– Hiển thị 12 sản phẩm đang được giảm giá.

 [best_selling_products per_page="12"] 

– Hiển thị 12 sản phẩm bán chạy.

 [product_attribute attribute='color' filter='black'] 

– Hiển thị sản phẩm có chứa thuộc tính là color và giá trị thuộc tính là black.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *